Bảng chấp thuận trả lại sản phẩm  
Cập nhật: 10/01/2013
Lượt xem: 7448

Bảng chấp thuận trả lại sản phẩm

Còn được gọi là Return Material hay Goods Authorization (RMA hay RGA). Đây là một bảng thường được yêu cầu trong phần Bảo hành/Trả lại, qua đó giúp công ty nhận biết được hàng chính hãng của mình và lý do hàng bị trả về. Số RPA thường đóng vai trò như một đơn đặt hàng cho các công việc sửa chữa và là tài liệu tham khảo cho việc phê chuẩn tín dụng

Chúng tôi liên kết các trung tâm và hệ thống kho, để thu hồi sản phẩm của khách hàng để trả lại cho nhà sản xuất trong các trường hợp bảo hành sản phẩm hoặc để xử lí các sản phẩm lỗi.

Các khách hàng và đối tác sẽ có lợi ích tối đa trong việc quản lí hàng hóa dịch vụ, khiến cho nâng cao uy tín và bảo toàn các giá trị.