Bằng khen Bộ GTVT  
Cập nhật: 13/06/2016
Lượt xem: 34
Bằng khen Bộ Giao thông vận tải cho đơn vị thi đua suất sắc năm 2012, 2013, 2014, 2015
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở vững mạnh 2014
Bằng khen của Tổng CT Hàng Hải Việt nam