Việc làm tại Vinalines Logistics  
Cập nhật: 05/02/2013
Lượt xem: 6237
Việc làm tại Vinalines Logistics Việt Nam

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam là công ty mạnh trong lĩnh vực logistics và cung cấp các giải pháp logistics cũng như chuỗi cung cấp trên thị trường dịch vụ này. Công ty thu hút được nguồn nhân lực bài bản có kinh nghiệm năng lực cũng như tài năng. Chúng tôi cũng đã thu hút và đào tạo ra đội ngũ lãnh đạo và công nhân viên đang nỗ lực hết sức thực hiện các trách nhiệm của công ty đối với khách hàng và đối tác, chấp nhận mọi khó khăn và thử thách. Nếu bạn có khả năng, tầm nhìn và các quan điểm cũng như tư duy mà có thể vượt qua mọi mức để đạt một tầm cao mới, chúng tôi, Vinalines Logistics rất hân hạnh được biết thêm về bạn.

Bạn có thể gửi thông tin bằng Fax, email về bản lí lịch của bạn tới các mục liên hệ như sau:
Vinalines Logistics Việt Nam
Phòng Tổ chức Hành chính
Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Fax: 04.3.5772046 Email: info@vinalineslogistics.com.vn