CÔNG TY CỔ PHẦN VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM
Trụ sở chính: Phòng 405, tầng 4, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội.
Tel: (84-4) 3577 2047 - (84-4) 3577 2048 -Fax: (84-4) 3577 2046
Email: info@vinalineslogistics.com.vn