Quản lí đơn đặt hàng và bán hàng  
Cập nhật: 10/01/2013
Lượt xem: 8109
Quản lí đơn đặt hàng và bán hàng

Khai thác hệ thống đơn đặt hàng và quản lí bán hàng, quản lí các nhà cung cấp.
Chúng tôi đưa ra các giải pháp khuyến nghị toàn diện để thiết kế hiệu quả chuỗi cung ứng khiến cho việc quản lí từ đơn đặt hàng đến các nhà cung cấp được thuận tiện và hiệu quả nhất.

Bằng cách cho phép chúng tôi để đo lường và đánh giá các dữ liệu hiệu suất của tất cả các bên quan trọng trong chuỗi cung ứng, chúng tôi có thể cải thiện và thêm giá trị cho hoạt động của mình một cách tối ưu hóa tốc độ trong khi giảm thiểu chi phí.

Chúng tôi kết hợp với các đối tác và khách hàng nhằm hoàn thiện mọi quy trình trong chuỗi cung cấp của khách hàng và đối tác.