Báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý IV năm 2016 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam  
Cập nhật: 21/01/2017
Lượt xem: 20

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý IV/2016. Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!

Tải về: Báo cáo và giải trình kết quả