Báo cáo Tài chính năm 2016 
Cập nhật: 16/03/2017
Lượt xem: 1

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!.

Xin bấm ở đây để tải về