Báo cáo Tài chính quý III - 2016 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam  
Cập nhật: 20/10/2016
Lượt xem: 30

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý III/2016 .
Đề nghị xem trong file đính kèm.

Bấm để tải về