Báo cáo Tài chính Quý I năm 2017 
Cập nhật: 21/04/2017
Lượt xem: -

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam

Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý Cổ đông báo cáo Quý I năm 2017. Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!.

Xin bấm ở đây để tải về