Báo cáo Tài chính Quý II/2016  
Cập nhật: 21/07/2016
Lượt xem: 3
Kính gửi Quý nhà đầu tư số liệu Báo cáo tài chính Quý II/2016 của Công ty CP Vinalines Logistics VN.
(Vui lòng mở file đính kèm)
BC quy II2016.pdf
Trân trọng./.