Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 
Cập nhật: 25/04/2017
Lượt xem: -

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới quý cổ đông thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
(Đề nghị xem trong file file đính kèm BẤM Ở ĐÂY.)
Trân trọng thông báo!