@VNLL.VN Thêm hệ thống thư mới của CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam  
Cập nhật: 27/07/2016
Lượt xem: 3
Kính gửi: Quý đối tác, khách hàng & CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Để đáp ứng tốt hơn việc trao đổi thông tin giữa CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam với đối tác và khách hàng. Hiện tại Công ty chúng tôi đưa vào sử dụng thư mới với tên miền vnll.vn . Các thư giao dịch trước đây dưới tên miềnvinalineslogistics.com.vn vẫn hoàn toàn hợp lệ và được xác nhận bởi công ty chúng tôi, bên cạnh đó các tài khoản tương tự nhưng có đuôi tên miền là vnll.vn sẽ có tài khoản tương đồng (ví dụ quý khách thay vì gửi thư hoặc nhận thư từ tài khoản info@vinalineslogistics.com.vn thì hiện tại sẽ có tài khoản tương ứng là info@vnll.vn).

Vậy Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin trân trọng thông báo