Tàu hàng rời GUO SHUN V1602  
Cập nhật: 21/07/2016
Lượt xem: 11


Trong tháng 6/2016, công ty CP Vinalines Logistics thc hin khai thác làm hàng mng Đi lý tàu đã làm th tc tàu GUO SHUN V1602 cp cng Hoàng Diu, Hi Phòng và thc hin nghip v khai thác hàng nhanh chóng, thun tin. Mt hàng ch yếu là thiết b máy móc, tôn cun, ng thép, thép cun, được tiếp tc chuyn ti sang hình thc vn chuyn đường b giao/ nhn đến tn kho cho ch hàng. Vinalines Logistics chúng tôi luôn c gng cung cp chui dch v kết ni đu cui hiu qu, an toàn cho khách hàng.


Một số hình ảnh làm hàng tàu GUO SHUN V1602