Trách nhiệm xã hội  
Cập nhật: 11/01/2013
Lượt xem: 8103
Trách nhiệm xã hội - Logistics Xanh

Lợi ích của Logistics xanh:

+ Lợi ích  kinh tế: tiết kiệm từ giảm chi phí năng lượng, hạn chế lãng phí tăng giá tri thương hiệu.
+ Lợi ích xã hội: giảm lãng phí nguyên vật liệu thô, giảm khí thải tạo môi trường sống bền vững.

Logistics Xanh giúp:

+ Tối đa hóa địa điểm và thời gian
+ Hiệu quả kinh tế gắn liền với môi trường và xã hội

Với trách nhiệm về môi trường và xã hội công ty áp dụng các biện pháp và thực thi nó từ việc hình thành ý thức tư duy trong mỗi cán bộ công nhân viên và đầu tư cải tiến hệ thống sao cho tối ưu.

Logistics xanh chính là xu hướng tất yếu. Và chúng tôi đã nhanh chóng áp dụng.