Vận tải hàng công trình  
Cập nhật: 10/01/2013
Lượt xem: 7727
Vận tải hàng công trình

Các công trình và dự án luôn có nhu cầu lớn về vận chuyển trang thiết bị cũng như các loại hàng hóa phục vụ cho việc thi công cho đến khi hoàn thiện và vận hành đưa công trình vào khai thác.

Công ty với bề dày kinh nghiệm với các đối tác lớn trong việc vận tải hàng hóa cho công trình và dự án, từ việc lên kế hoạch và tính toán phương tiện cách thức vận chuyển tối ưu với chi phí hiệu quả nhất, giúp cho công trình luôn đạt đúng tiến độ yêu cầu.

Vinalines Logistics Việt Nam cung ứng dịch vụ vận tải hàng công trình sau:

· Khảo sát lộ trình vận chuyển và địa điểm giao hàng

· Tư vấn vận tải và nghiên cứu địa lý

· Vận tải và lắp đặt máy móc vào vị trí

· Thu xếp bảo hiểm